Hitler's Circle of Evil (2018)Pośród spisków, zdrad i sporów i władzę grono najbliższych Hitlerowi nazistowskich przywódców przejmuje władzę w III Rzeszy i planuje tragiczną przyszłość kraju.

Pośród spisków, zdrad i sporów i władzę grono najbliższych Hitlerowi nazistowskich przywódców przejmuje władzę w III Rzeszy i planuje tragiczną przyszłość kraju.


Henrik Jørgensen

James Lowe

Blake Scott

Peter Turnbull

Jonathon Michaels

Steve Munroe

Chris Wilson

Daniel Chapple

Alex Dee

Mairead Armstrong

Heather Cairns

Jo Wheatley

Dean Kilbey

Liam Shipton

Ty Hurley