StitchersMłoda kobieta zostaje zrekrutowana do tajnej rządowej agencji w celu analizy wspomnień zmarłych ludzi, które mogą pomóc rozwiązać sprawy kryminalne.

Młoda kobieta zostaje zrekrutowana do tajnej rządowej agencji w celu analizy wspomnień zmarłych ludzi, które mogą pomóc rozwiązać sprawy kryminalne.


Emma Ishta

Allison Scagliotti

Salli Richardson-Whitfield

Kyle Harris

Ritesh Rajan

Sola Bamis

Ross Kurt Le

Hugo Armstrong

Cameron Britton

Damon Dayoub

Chelsea Vincent

Tiffany Hines

Anna Khaja

Mia Serafino

Adam Wang