Scarecrows

Nastolatki są porywane i przerabiane na strachy na wróble, które stawia się na polach uprawnych.


Takeshi Kitano

Toshiyuki Nishida

Sansei Shiomi

Tatsuo Nadaka

Ken Mitsuishi

Hakuryu

Ikuji Nakamura

Yutaka Matsushige

Nao Ômori

Pierre Taki

Kanji Tsuda

Tokio Kaneda

Ittoku Kishibe

Ren Osugi

Taizo Harada