Mercury 13

Dokument przedstawia kobiety, które w 1961 roku były przygotowywane do lotu kosmicznego, jednak ich marzenia zostały zniweczone, gdy na astronautów wybrano tylko mężczyzn.


Myrtle Cagle

Jerrie Cobb

Wally Funk