Powstanie Wielkopolskie. Most na Noteci

27 grudnia 1918 w Poznaniu wybuchło powstanie przeciw Niemcom. Jednak Polacy na terenie północnej Wielkopolski, w niektórych powiatach stanowili zaledwie jedną piątą ludności. Między innymi z tego powodu organizacja powstańcza na tych terenach napotykała na znaczne trudności. Jedynym nieopanowanym terenem była Piła i jej najbliżej okolice, z uwagi na stacjonujący tam bardzo silny garnizon niemiecki. Aby uchronić zdobyte w walkach tereny przed zajęciem ich przez wojska pilskiego garnizonu, strategicznym obiektem był most na Noteci w Białośliwiu. Stąd sztab wojsk powstańczych wpadł na pomysł, że trzeba natychmiast unieszkodliwić ten obiekt.


Saoirse Ronan

Jake Abel

Max Irons

Diane Kruger

William Hurt

Boyd Holbrook

Frances Fisher

Chandler Canterbury